عباس رضازاده


عباس رضازاده شومن و استاد تقلید صدا با سابقه‌ای افزون بر یک دهه اجرا در تلویزیون، جشن‌ها و جشنواره‌های متعدد است. تقلید صدا و آواز خوانندگان متعدد و شناخته شده از هنرهای منحصر به فرد عباس رضا‌زاده می‌باشد.کامران یوسفی


کامران یوسفی هنرمندیست که از کودکی شروع به نواختن کرده و امروز به یکی از بهترین نوازندگان در اجراهای زنده در جشن‌ها و جشنواره‌های مختلف بدل گشته است و سابقه ۱۱ سال همکاری نزدیک با عباس رضازاده را دارد.


Pin It on Pinterest