۱۳۹۵-۱۲-۲۶

تقلید صدای بی نظیر سیاوش قمیشی ومعین

۱۳۹۵-۱۲-۲۶
عباس رضازاده تقلید صدا شومن مجری برنامه های طنز

تقلیدصداوطنز

۱۳۹۵-۱۲-۲۶
عباس رضازاده تقلید صدا

تقلید صدای استاد سالار عقیلی در حضور استاد

۱۳۹۶-۰۲-۰۴

عباس رضازاده تالار وزارت کشور

Pin It on Pinterest